Reaktivna koža je mnogo osetljivija od normalne kože. Svakako, epiderm reaktivne kože pokazuje promene u barijernoj funkciji. Preosetljivost kože predstavlja rezultat niske tolerancije. Što je koža reaktivnija, to je njena tolerancija niža. To može dovesti do toga da koža ozbiljno odreaguje na ne-iritacione agense. Ovakav epiderm je iziritiran, što se reflektuje razvojem bola i svraba, ili povremenog ili konstantnog.

Uvek prvi kada su naučne inovacije u pitanju, naše Laboratorije osmislile su efikasno rešenje za probleme reaktivnih koža, pomoću inovativnih sofisticiranih manufakturnih formulacija koje kombinuju neurokozmetički i genetski pristup. Ovaj novi aktivni sastojak upotrebljava se za kontrolisanje glavnih gena koji su odgovorni za inflamatorne reakcije u stresnim epidermalnim ćelijama, sa širokim spektrom delovanja.

Novi tip formule deluje na više nivoa:

 • Antiradikalno dejstvo,
 • Delovanje protiv hijaluronidaze,
 • Dejstvo protiv elastaze,
 • Anti -lipo-oksigenaza,
 • Redukcija proinflamatornih citokina,
 • Redukcija eritema,
 • Stimulacija beta-endorfina,
 • Poboljšanje senzacija;

Aktivni sastojci:

 • SEPICALM S je nova aktivna supstanca proizvedena biotehnološkim putem. Inovativna kombinacija amfifiličnih molekula sa magenzijumom i kalijum aspartatom, sposobnih da inhibiraju inflamatorne reakicje. Amfiilični molekuli sastoje se iz hidrofiličnog dela (sa afi nitetom ka vodi) i lipofi ličnog dela (afinitet ka mastima). Ove osobine daju odlični bio-afi nitet ka koži, npr.savršena asimilacija sa kožom i savršena kompatibilnost sa različitim vrstama ćelija.
 • SEPICALM S pruža kompletnu anti-stres zaštitu od:
  1. Mehaničkih agresija;
  2. Hemijskih agresija;
  3. Sunčanih agresija inflamacije;
  4. Pomoću modulacije ključnih gena odgovornih za zapaljenje i redukovanje sekrecije inflamatornih medijatora, IL-6 I 8.
  5. Uprkos antiradikalnom,anti-elastaza,anti-hijaluronidaza i anti-lipoksigenaza dejstvu.
  6. Stimulisanjem sinteze endorfina.
Proizvodi za kućnu negu