D Cosmetics store

Koža lica i vrata je u stalnom kontaktu sa spoljašnjom sredinom, i može vrlo brzo da se isprlja: od prašine, različitih polutanata, kožnih sekreta i ćelijskih izlučevina i može smanjiti opšte funkcionisanje kože. Neočišćena koža, sa šminkom koja nije adekvatno skinuta, koža postaje osetljivija i reaktivnija.